top
Bruno Schulz

 

Polský institut v Praze, Židovské muzeum v Praze a Galerie Millennium

V LABYRINTU BRUNA SCHULZE
část druhá

Originální kresby a kopie grafik

od 11.5. do 11.6.2006
Výstava se konala v rámci ROKU S ŽIDOVSKOU KULTUROU

Bruno Schulz

Polský prozaik, literární kritik, grafik a kreslíř Bruno Schulz se narodil roku 1892 v rodině židovského obchodníka se střižním zbožím v Drohobyči na území dnešní Ukrajiny. Studoval architekturu a malířství, působil jako profesor kreslení na drohobyčském gymnáziu. Zahynul roku 1942 v drohobyčském ghettu.
Výtvarná a literární tvorba Bruna Schulze je záznamem jeho prožitků, slabostí, děsů a pozorování okolního světa. Schulz je autorem povídkových cyklů Skořicové krámy (1943) a Sanatorium na věčnosti (1937), které několikrát vyšly i v češtině. Většinu jeho dochovaných výtvarných děl tvoří grafiky, perokresby, kresby tužkou či pastelem, dochovala se také jedna olejomalba a cyklus grafik vytvořených zřídka užívanou technikou cliché-verre. V jeho dílech se opakují motivy ženy-idolu a modloslužebníků, sadomasochistické scény, hodovní scény, výjevy z městského života, kočáry, judaika a ženské akty. Dále se dochovaly četné portréty, autoportréty a návrhy obálek jeho knih.

 

Piotr Dumała: Bruno Schulz 2006

Bruno Schulz: Infantka, 1933, z cyklu Kniha modloslužebná